Co byste měli vědět


Aerátory (perlátory) jsou součástí vodovodních baterií téměř v každé kuchyni nebo koupelně a jsou klíčovým komponentem, který určuje celkový výkon a kvalitu umyvadla.

Aerátory plní řadu funkcí:

 • modifikace tvaru proudu
 • redukce šplouchání vně i okolo umyvadla
 • efektivní využití vody a snížení nákladů na energie
 • jsou v souladu s národními normami a předpisy

Koncept R.C.Mannesmann

Naše perlátory jsou dodávány jako 2-kusová sada, která se skládá ze samotného perlátoru a z regulátoru stálého průtoku vody.

Můžete si vybrat z několika verzí našich perlátorů. Nabízíme je ve variantě s oběma typy závitů, jak s vnějšími, tak i s vnitřními. Dále si také můžete zvolit speciální design, který je odolný proti vandalismu díky protáčejícímu se krytu.

Přednosti našich aerátorů:

 • samostatná regulační funkce
 • pětiletá záruka na funkci regulace konstantního průtoku
 • dlouhá životnost díky ochraně proti vodnímu kameni
 • velmi nízká hlučnost
 • perfektní kvalita vodního proudu i za ztížených průtokových podmínek
 • hygiena: méně vodního kamene znamená méně potravy pro bakterie.
 • odolnost proti poškození: díky mřížce není možné poškodit drátěné sítko

Základní aerátor

Základní aerátor

Aerátor s oddělenou regulací

Aerátor s oddělenou regulací

Antivandal verze

Antivandal aerátor

Typy proudů

Provzdušněný proud

Perlátor provzdušní proud vody, což způsobí, že proud vody se mírně zvětší a změní barvu do běla. Takovýto proud obsahuje zhruba 50% vzduchu. Proud vody je jemný na dotyk a nešplouchá. Využívá se zejména v domácnostech.

Laminární proud

Proud, který je laminární neobsahuje žádný vzduch, obsahuje tedy 100% vody. Tento typ proudu je ideální zejména při potřebě koncentrace co největšího množství čisté vody, což může nastat například ve zdravotnických nebo v gastronomických zařízeních.

Sprej

Využívání sprejového proudu je výhodné zejména, když je průtok vody omezen (ať už úmyslně nebo ne). Sprejový proud dokáže s minimálním množstvím vody pokrýt celou oblast rukou, což může pomoci šetřit náklady. Nejčastější užití je například na veřejných toaletách.

Maximální ochrana proti vodnímu kameni

Test jednoduché odstranitelnosti vodního kamene na perlátoru bez drátěného síta.

Dva nové perlátory budou testovány s následujícími podmínkami:

 • teplota vody přibližně: 15°C
 • teplota v místnosti přibližně: 20°C
 • tvrdost vody: 25°dH

Perlátor s drátěným sítem

Perlátor R.C.Mannesmann s plastovým sítem

Vodní kámen se vytváří uprostřed drátěného pletiva a též se dostává do prostoru krytu a pomalu snižuje průtok vody. Voda také obsahuje méně vzduchu a šplouchá.

R.C.Mannesmann díky svému unikátním designu zpomaluje tvorbu vodního kamene. Dokonce po vystavení zrychlenému testu životnosti je schopen R.C.M. produkovat kvalitní proud, který je konstantní a nešplouchá.

Jak zjistit správnou velikost?

Světový standard u většiny vodovodních baterií je velikost závitu pro perlátory M22, M24 nebo M28. Ale na trhu se objevuje také mnoho designových baterií, pro které jsou potřeba rozdílné typy perlátorů. Vodovodní baterie mohou být také dovybaveny různými produkty pro úsporu vody, což také může změnit typ závitu. RCM vzorník velikostí Vám velice jednoduše ukáže, pro jaké závity je kompatibilní.

Vysoce kvalitní produkty společnosti RC Mannesmann jsou velmi často cílovým objektem nájezdů zlodějů a to zejména ve veřejných prostorech. Abychom Vám usnadnili ochranu našich produktů, nabízíme varianty perlátorů, které jsou vandalismu, a tedy i krádežím, odolné.

Pokud máte specifické požadavky anebo si nevíte rady, jaký produkt vybrat, neváhejte kontaktovat členy našeho týmu, kteří Vám velice rádi pomohou.

Vezměte si Váš starý perlátor a umístěte ho na obrázek vedle pro zjištění kompatibility s určitým typem závitu. Velikosti obrázků se mohou jemně lišit.

Produktová řada

Samočistící (SC) perlátory

SC (self-clean) perlátor obsahuje samočistící mechanismus, který vyměšuje sedimenty a částice až do velikosti 1mm. Tento mechanismus funguje bez problému i po dlouhé době používání beze změny ve vzoru proudu nebo průtoku vody.
 • není nutné rozebírat perlátor kvůli čištění usazenin a nečistot
 • perfektní kvalita proudu i v regionech s nekvalitní vodovodní sítí
 • vylepšená odolnost proti vodnímu kameni díky složité struktuře filtru
 • dlouhá doba životnosti
 • perfektní kvalita proudu i v regionech s nekvalitní vodovodní sítí
 • velmi nízká úroveň hluku
 • odolnost proti poškození díky konstrukci filtru

Easy Clean (EC) perlátor

EC (easy clean) perlátor, který se dá velmi jednoduše čistit, díky čemuž má velmi dlouhou životnost.
 • maximální doba životnosti
 • při čištění není potřeba perlátor rozebírat
 • perfektní kvalita proudu i pod zhoršenými podmínkami průtoku vody
 • velmi nízká úroveň hluku
 • odolnost proti poškození díky vylepšené struktuře, která je lepší než u standardních filtrů
 • integrovaná filtrační kopule proti ucpání sedimenty a částicemi
 • lepší hygiena, jelikož méně vodního kamene znamená méně bakterií

Profesionální nemocniční perlátor HOS

Tento perlátor vytváří krystalově čistý proud vody, který nešplouchá. HOS perlátor byl speciálně vyvinut pro oblast zdravotnictví. Tato voda není provzdušněná a je bez aerosolu. Díky tomu je minimalizována možnost přenosu bakterií.
 • lepší odolnost vůči vodnímu kameni díky struktuře filtru
 • dlouhá životnost perlátoru
 • odolnost proti poškození díky modifikované struktuře, která je lepší než u standardních filtrů

Základní nemocniční perlátor HOS

Perlátor se stejnými vlastnostmi jako Profesionální nemocniční perlátor HOS. Nešplouchá a vytváří neprovzdušněnou vodu.

Sprej

Perlátor pro dobrou vodní disperzi při nízkých průtocích.
 • doporučeno pro použití ve veřejných prostorách (např. veřejné WC)
 • vybírejte mezi variantami s průtokem 1,7 nebo 5,0 litrů/min, takže nejen, že ušetříte, ale můžete regulovat distribuci vody nezávisle na tlaku toku (může být mezi 0,8 až 6,0 bar)
 • jednotlivé proudy jsou ekvivalentní
 • produkuje neprovzdušněný proud, který nešplouchá
 • integrovaná filtrační kopule proti ucpání sedimenty a částicemi, která prodlužuje životnost produktu

CFR® - Regulátor plynulosti proudu

Obecné informace

V podstatě existují 2 možnosti, jak kontrolovat tok vody z baterie. Jednodušší řešení je omezení toku redukcí velikosti průtokové části, díky čemuž se také mění tlak vody. Tyto typy produktu se nazývají omezovače průtoku. Když je tlak vody nízký, mají nízký průtok, naopak, když je tlak vysoký, operují často s větším průtokem, než je potřeba.

Regulátor plynulosti proudu R.C.Mannesmann je součást vodovodní baterie, která udržuje předem definovaný průtok nezávisle na hodnotách tlaku. Regulátor automaticky kompenzuje výchylky tlaku, a to mezi 1 až 8 bary.

Regulátor lze také aplikovat v místech, kde by měla být rovnoměrně distribuována voda nebo popřípadě místa, kde je velký důraz na efektivní využití vody.

Je užitečný všude tam, kde je třeba šetřit vodou a nebo ji stejnoměrně rozdělovat.

CFR šetří vodou

Regulátor plynulosti proudu se skládá z precizního kroužku ve tvaru O, kruhového pouzdra (jádra) a krytu, který je u některých modelů.

Mezera mezi jádrem a elastomerem tvoří prostor pro volný průtok vody. O-kroužek reaguje na změny v tlaku vody a mění svůj tvar tak, aby reguloval průtok pro neměnnost proudu.

Jak to funguje?

Statický stav:
O-kroužek je uvolněný (pozice 1)

Dynamický stav:
O-kroužek vystavený tlaku je přitlačen k jádru, což způsobuje omezení průtoku vody. (pozice 2)

S rostoucím tlakem, kterému je O-kroužek vystaven, je kroužek přitlačen ještě více a dále omezuje průtok vody. (pozice 3)

Jakmile se tlak zase sníží, O-kroužek se vrací do původní polohy. (návrat do pozice 2 a 1)

Příklady použití

Sdílený vodovodní řád pro více pater/místností

Unikátní technologie regulace plynulosti proudu udržuje hodnoty průtoku stále konstantní, nezávisle na tlaku v potrubí (např. při 6 litech/minutu, když si myjete ruce, tak i při 12 litrech/minutu když se sprchujete). Použití regulátorů průtoku má za následek to, že ušetříte spoustu peněz, ale také zaručuje rovnoměrnou distribuci vody.

Komerční a institucionální zařízení

K dosažení souladu s předpisy a normami mohou být instalovány regulátory průtoku do baterií umyvadel a sprch. V komerčních a institucionálních zařízeních, kde jsou často kladeny vyšší nároky na potrubní systémy (situace, kdy je napojeno několik umyvadel v jedné koupelně) regulátor průtoku zajistí adekvátní a konstantní distribuci vody do všech systémů a navíc pomáhá šetřit vodu.

Zpětná klapka

Obecné informace

Zpětná klapka je bezpečnostní ventil, který na jedné straně umožňuje průtok vody jedním směrem a zároveň zabraňuje zpětnému toku vody v opačném směru.

Slouží jako ochrana pitné vody proti zpětnému toku a protitlaku.

Pro zajištění bezpečné pitné vody požadují úřady a národní instalatérské kodexy v mnoha zemích vhodnou prevenci proti zpětnému toku. Tyto produkty jsou využívány po celém světě, aby prevence zpětného toku byla v souladu s domácími kodexy.

Princip činnosti

Statický stav (bez průtoku)

Zpětný ventil je normálně zavřený. Pružina přitlačuje kužel ventilu k jeho sedlu a drží tak ventil zavřený.

Dynamický stav (průtok)

Tlak vody je silnější než tlak pružiny, kužel ventilu proto odtlačí od jeho sedla a umožní tak průtok vody ventilem.

Stav zpětného proudění (reverzní tok)

Pokud by se tlak za ventilem zvýšil (a vznikl tak stav zpětného proudění) nebo tlak před ventilem snížil a vzniklý podtlak by tak začal nasávat vodu zpátky z prostoru za ventilem, kužel pístu tlakem pružiny průtok okamžitě uzavře a zpětné proudění znemožní.

Zpětný ventil s vestavěným regulátorem průtoku

Zpětný ventil v kombinaci s regulátorem průtoku R.C.Mannesmann zajišťuje jak správný směr, tak i velikost proudění vody.

Konstrukce

 • 1 Pouzdro
 • 2 Vnější těsnění
 • 3 Systém uzavírání
  • pružina
  • píst s těsněním
  • vodítko

Montáž

Baterie se závitem M22

Regulátor konstantního průtoku (např. typ RCM profi M22 SC)

Odšroubujte stávající koncovku nebo perlátor a našroubujte regulátor konstantního průtoku R.C.Mannesmann.

Sprchová baterie s připojením R1/2”

Mezi sprchovou baterii a sprchovou hadici našroubujte regulátor konstantního průtoku typu „RCM classic ½” shower“.

Pozor! Lokální ohřívač vody

Při nedostatečném průtoku se průtokové ohřívače automaticky vypínají.

Důvod: Modely s hydraulickým ovládáním neumějí ohřívat minimální množství vody, a proto se zapínají až po dosažení minimálního požadovaného průtoku.

Doporučujeme proto sprchování množstvím alespoň 10 litrů za minutu.

Baterie se závitem M24

Regulátor konstantního průtoku (např. typ RCM profi M24 SC/EC)

Odšroubujte stávající koncovku nebo perlátor a našroubujte regulátor konstantního průtoku R.C.Mannesmann.

Pozor! Nízkotlaké systémy

Regulátory průtoku R.C.Mannesmann nejsou vhodné pro připojování k beztlakým nebo nízkotlakým rozvodům.

Důvod: Nízkotlaké systémy ohřívají teplou vodu v blízkosti kohoutku v nízkotlaké nádobě nebo bojleru. Beztlaký systém poznáte podle toho, že do baterie vedou tři trubky nebo hadice.